Officers Details

DESIGNATIONNAMEContactOFFICEMOBILEEmail
BRCSudhakar Afzalpur9480695219 
BRCRajshekar  Aland 9448891812  
BRCRachappa bhadrshetty  Chincholi 9480695221  
BRCMallikarjun sedam  Chittapur 9480695222  
BRCShantabai  Kalaburgi (north) 9480695223  
BRCPrakash  Kalaburgi(south) 9480695224  
BRClinraj  Jewargi 9880985976  
BRCShankarling  Sedam 9480695226